Styrelse fiskalsåret 2022-2023

President: Kerstin Ahlbäck

E-post: svenokerstin@live.se


Vice President/LCIF:Tomas Angelin

E-post: tangelin@hotmail.se

 

Past president: Christer Petersson

E-post: christer49.petersson@gmail.com

 

Kassör: Sven Ahlbäck

E-post: svenokerstin@live.se

Sekreterare: Lars -Olof Forsberg

E-post: larsolof.forsberg39@gmail.com

AK: Birger Karp

E-post: birger.karp@hotmail.se

 

Sociala: Laila Olsson

E-post: laila.olanda@gmail.com 

Program: Birgitta Olsson

E-post: birgittaeva.olsson@live.se

Medlem: Lasse Olsson

E-post: lasse.oland@hotmail.com 

 

Info/PR: Diana Angelin

E-post: diana_angelin@outlook.com

AKTUELLT


Oktobers aktiviteter

Parkeringsvakter på Fårets dagar under Skördefesten

Styrelsemöte 5/10

Månadsmöte 19/10

Distriktsmöte 29/10

 

Novembers aktiviteter

Enerisklippning 

Montage av girlanger, enekransar m.m.

Styrelsemöte 2/11

Zonmöte 7/11

Månadsmöte 16/11

Lottkiosk vid Ica Supermarket 25+26/11

 

Decembers aktiviteter

Julmarknad med lotteri på Borgholms Torg 3/12

Styrelsemöte 7/12

Lottkiosk vid Ica Supermarket 9, 10, 16, 17/12

Månadsmöte 21/12

 

Januaris aktiviteter

Styrelsemöte 4/1

Månadsmöte 18/1

 

Februaris aktiviteter

Styrelsemöte 1/2

Månadsmöte 15/2

 

Lions Club Borgholm | Facebook

Lions Sverige hemsida

Lions distrikt 101 SM