Stipendier

Lions Club Borgholm delar ut ett Ungdomsledarstipendium o ett

Kulturstipendium  på 8000 kr varje år i samband med Valborgsmässofirandet på Slottsruinen.

Stipendiet går till någon bosatt i Borgholms Kommun som gjort

berömvärda o inspirerande insattser inom idrott eller kultur.

 

Du som inte själv söker stipendiet,kan rekomendera någon som uppfyller ovanstående krav!


Till ansökan bifogas en kort redogörelse av kandidatens verksamhet/insatser.

Ansökan skickas till.

Lions Club Borgholm c/o Birger Karp Ekstigen 14 38735 Borgholm

 

 2021 års stipendiater: Ingen utdelning i år p.g.a Pandemin.