Stipendier

Lions Club Borgholm delar växelvis ut ett Ungdomsledarstipendium & ett

Kulturstipendium på 8000 kr varje år i samband med Valborgsmässofirandet på Slottsruinen.

Stipendiet går till någon bosatt i Borgholms Kommun som gjort berömvärda o inspirerande insatser

inom idrott eller kultur. 

 

Du som inte själv söker stipendiet, kan rekommendera någon som uppfyller ovanstående krav!


Till ansökan bifogas en kort redogörelse av kandidatens verksamhet/insatser.

Ansökan skickas till.

Lions Club Borgholm c/o Birger Karp, Ekstigen 14, 38735 Borgholm

 


  2022 års Kulturstipendiat: Ida "Adée" Olsson.

AKTUELLT


Oktobers aktiviteter

Parkeringsvakter på Fårets dagar under Skördefesten

Styrelsemöte 5/10

Månadsmöte 19/10

Distriktsmöte 29/10

 

Novembers aktiviteter

Enerisklippning 

Montage av girlanger, enekransar m.m.

Styrelsemöte 2/11

Zonmöte 7/11

Månadsmöte 16/11

Lottkiosk vid Ica Supermarket 25+26/11

 

Decembers aktiviteter

Julmarknad med lotteri på Borgholms Torg 3/12

Styrelsemöte 7/12

Lottkiosk vid Ica Supermarket 9, 10, 16, 17/12

Månadsmöte 21/12

 

Januaris aktiviteter

Styrelsemöte 4/1

Månadsmöte 18/1

 

Februaris aktiviteter

Styrelsemöte 1/2

Månadsmöte 15/2

 

Lions Club Borgholm | Facebook

Lions Sverige hemsida

Lions distrikt 101 SM