Om oss

LIONS CLUB BORGHOLM FYLLDE 40 ÅR APRIL 2011

Klubben startades den 16 april 1971 genom att Lars-Erik Wikner flyttade till Borgholm från Mörbylånga där han var medlem. Dessutom var Sven Lilja i Kalmar distriktsguvernör och hade anknytning till Borgholm och övertalade Bengt Melander att bli klubbens charterpresident. De som varit med från starten förutom Melander och Wikner var: Lars-Göran Andersson, Leif Ehnemark, Bernt Eriksson, Göran Hallberg, Hans Hallberg, Björn Hildebrand, Karl-Erik Håkansson, Sven-Ivar Johansson, Lars Lidengren, Bengt Nilsson, Folke Salqvist, Jörgen Wikestam, Kjell Zetterqvist.

Klubben började litet försiktigt med lotterier för att sedan år efter år öka takten. Redan efter några år vågade man sig på att ordna ”Barnens Dag”, vilket innebar mycket arbete och knappast någon vinst alls varför projektet bara blev ettårigt.

1977-78 blev Bengt Melander vald till distriktsguvernör för Småland, Blekinge och Öland.
Han lyckades få den internationella presidenten i USA att besöka Öland. Då hölls bland annat stormöte med middag på Strand Hotell då dåvarande kommunalrådet Ivar Nilsson överlämnade stadens nyckel till den amerikanska gästen.

Då Mörbylånga är fadderklubben till Borgholm har man genom åren haft stort utbyte och många trevliga sammankomster klubbarna emellan. Borgholms lions övertog ”Borgholms lucia” av tidningen Östra Småland och genom åren tillsammans med Ölandsbladet har man gjort henne till hela Ölands ljusdrottning. Under denna tid tillkom även valborgsmässofirandet vid Borgholms slott som nu sedan 40 år blivit en årlig tradition. Då hålls tal till våren, sångkör och musik, utdelning av kultur- och ungdomsledarstipendier samt grillning av korv.

Andra lite udda aktiviteter har varit att man efter restaurering skänkt utrangerade sjukhussängar, man fått från landstinget, till Baltikum och Öststaterna. Ett barnhem på Ösel, Estland fick under flera år såväl ekonomisk som materiel hjälp. Vidare har ”hittecyklar” som polisen utrangerat reparerats och auktionerats ut till hugade sommargäster.


På julmarknaden på Borgholms torg i början av december vimlar det av gulklädda Lions som säljer lotter, glögg, enriskransar, enrisbockar m.m. De senare har under många arbetstimmar på hösten tillverkats på bl.a. Lundegård.
En populär bildalmanacka har klubben med god förtjänst tillverkat och distribuerat till stadens köpmän innan jultid.

Borgholms lions har även haft en del kontakter med utländska Lions förutom de sedvanliga amerikanska skriftväxlingarna. 1981 var en blandad kör från Kansas här som bodde hos de öländska värdfamiljerna. I början av 1980-talet hade man utbyte under flera år med Ullensåker lionsclub utanför Oslo.

Under senare år ansvarar Borgholms lions för Borgholms marknad varje juni och under påsktid förses många av kommunens företag med blågula fjäderpåskris i gula hinkar – en aktivitet som är såväl populär som inkomstbringande.

Klubben omsätter årligen närmare 250.000 kronor som oavkortat fördelas lokalt, nationellt och internationellt till behövande. Sedan 2008 är även kvinnor välkomna som fullvärdiga medlemmar och klubben har plats för ytterligare medlemmar.